شرکت کنندگان

فهرست شرکت‌کنندگان در کارگاه به شرح زیر است:

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام دانشگاه

۱

احسان عموقربان

شهرکرد

۲

رسول خیری

صنعتی اصفهان

۳

نیلوفرابراهیم‌زاده اصفهانی

کاشان

۴

علی ابراهیمی

صنایع‌الکترواپتیک صاایران

۵

فرازنه پناهی درچه

صنعتی اصفهان

۶

محمدجواد آزرم

اصفهان

۷

فاطمه حبیب‌الهی

شهید رجایی اصفهان

۸

سید سجاد حسینی

صنعتی اصفهان

۹

امیر حسین خوشبویی

صنعتی مالک اشتر

۱۰

معصومه زارع

صنعتی اصفهان

۱۱

منصوره صافی

کاشان

۱۲

مائده سادات عاملی

اصفهان

۱۳

سمیه کیانی

تبریز

۱۴

مهسان مزروعی

صنعتی اصفهان

۱۵

علی مهدی‌فر

شهرکرد

۱۶

مهران سدرپوشان

صنعتی اصفهان

۱۷

محمد امینی نیسیانی

صنعتی مالک اشتر

۱۸

پریسا کریمی خوزانی

صنعتی شریف

۱۹

بهناز رشیدی

صنعتی اصفهان

۲۰

فرید کریمی

صنعتی اصفهان

۲۱

علی احمدی

صنعتی اصفهان

۲۲

محمد امین دریافر

صنعتی اصفهان

۲۳

سید محمد حسین مدرسی

صنعتی اصفهان

۲۴

میثم نوروزی ایناللو

صنعتی اصفهان

۲۵

مهدی شیرازی

صنعتی اصفهان

۲۶

فاطمه عرب بیگی

صنعتی اصفهان

۲۷

مرضیه بهزادی

صنعتی اصفهان

۲۸

سیده نسترن انصاری

صنعتی اصفهان

۲۹

مهدی قلمکاریان نژاد

صنعتی اصفهان

۳۰

محمد هادیان

صنعتی اصفهان

۳۱

محسن صادقی‌پور جزی

صنعتی اصفهان

۳۲

فاطمه یدالهی

صنعتی اصفهان

۳۳

محمد اسکندری

صنعتی اصفهان

۳۴

مهشاد ارزانی

صنعتی اصفهان

۳۵

سیاوش قدرتی‌پور

صنعتی اصفهان

۳۶

الهام رهبری

صنعتی اصفهان

۳۷

مریم ترکش اصفهانی

صنعتی اصفهان

۳۸

سمیه کاویانی دزکی

صنعتی اصفهان

۳۹

الهه داوری

صنعتی اصفهان

۴۰

فاطمه کریمی

صنعتی اصفهان

۴۱

فاطمه فتاح المنان

صنعتی اصفهان

۴۲

افسانه صادقی

اصفهان

۴۳

محمد مهرابی حبیب‌آبادی

شهرکرد

۴۴

امیر شاهین شمس‌آبادی

صنعتی اصفهان

۴۵

پری‌ناز دادخواه

صنعتی اصفهان

۴۶

فاطمه یوسفی

قم

۴۷

محمد حسین کریمی

صنعتی مالک اشتر

۴۸

زینب جمال‌پور

صنعتی اصفهان

۴۹

سارا حاجی‌زاده

صنعتی اصفهان

۵۰

حسین وحید دستجردی

 اصفهان

۵۱

خدیجه بیرانوند

شهید چمران اهواز

۵۲

 زهرا محمدی زاده

اصفهان

۵۳

مجتبی باقریان

اصفهان

۵۴

حسین سلکی

اصفهان

۵۵

عباس شمس

اصفهان

۵۶

سعید اوشنی

شیراز

۵۷

امین الله شاه نظری

اصفهان

۵۸

نفیسه قربانی

اصفهان

۵۹

زهرا علی‌نقیان

صنعتی اصفهان

۶۰

شیما شریفی

صنعتی اصفهان

۶۱

میلاد ایزدی

صنعتی اصفهان

۶۲

احسان تمنده

صنعتی اصفهان

۶۳

عرفان تمنده

اصفهان

۶۴

شیرین جمشیدیان

صنعتی اصفهان

۶۵

محمد کدخدایی

صنعتی اصفهان

۶۶

مرضیه اسماعیلی زاده

تربیت مدرس

۶۷

مریم شاهرضایی

دامغان

۶۸

نوید دریاکار

شهید باهنر کرمان

۶۹

مریم خواجه ساهوتی

صنعتی اصفهان

۷۰

شیما تقیان

صنعتی اصفهان

۷۱

فرهاد لرکی

صنعتی اصفهان

۷۲

فرزانه میرزینلی

ولی عصر رفسنجان

۷۳

فاطمه احمدی

ولی عصر رفسنجان

۷۴

عاطفه روستا

ولی عصر رفسنجان

۷۵

آمنه فرنود

صنعتی اصفهان

۷۶

رقیه یزدانی

اصفهان

۷۷

علی‌اصغر ذاکری‌فر

یزد

۷۸

میلاد قدیمی

صنعتی اصفهان

۷۹

شهریار مصلی‌نژاد

صنعتی اصفهان

۸۰

مهدی ترابی گودرزی

صنعتی اصفهان

۸۱

مریم حجتی فر

صنعتی اصفهان

۸۲

بهناز هادی

صنعتی اصفهان

۸۳

علی ایزدپرست

صنعتی اصفهان

۸۴

کیان ریاضیات

صنعتی اصفهان

۸۵

سپهر پولادی

صنعتی اصفهان

پوستر کارگاه

توضیحات کارگاه

با اختراع لیزر، و پس از آن، با ساخت فیبر نوری شاخهٔ اپتیک در علم فیزیک آنقدر گسترده گردید و کاربردهای آن آنقدر زیاد شد، که زمینه‌ای جدید موسوم به فوتونیک در علم متولد گردید.

این شاخهٔ جدید در سه گرایش الکترونیک، مخابرات، و فیزیک کار خود را شروع نمود. فوتونیک علمی است که گستره آن شامل طراحی و ساخت ادوات فوتونیکی، لیزر و محیطهای غیرخطی اپتیکی، برهم‌کنش نور و ماده، فوتونیک ساختارهای نانو، ایجاد، انتشار، انتقال، مدولاسیون، کلیدزنی، تقویت و آشکارسازی نور می شود.

امروزه مباحث مدرن‌ تری از جمله اپتیک کوانتومی، بیو فوتونیک، نروفوتونیک و اپتوژنتیک نیز به شاخه‌های این علم اضافه شده‌اند.

برای آشنایی دانشجویان و اعضای محترم هیأت علمی در حوزه فوتونیک فیزیک، کارگاه یک روزه‌ای در دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می‌شود.

در این کارگاه پژوهشگران متخصص و بنام در زمینه‌های مختلف فوتونیک شرکت خواهند داشت و علاوه بر معرفی پژوهش‌های به‌روز و جدید، در یک میزگرد متمرکز نیز به ارایه نقطه نظرات خود خواهند پرداخت.

اخبار و اطلاعیه ها

شرکت کنندگان محترم برای انجام ثبت نام می‌توانند از ساعت ۸:...
برای دریافت برنامه نهایی شده کارگاه به صفحه برنامه کارگاه...
با توجه به درخواست های مکرر دانشجویان و همکاران محترم مهلت...

تحت نظارت وف بومی